O firmie

      Kancelaria "KONSULTANT" Janusz Antonik została założona w lutym 2005r. jako efekt wielu przekształceń firmy handlowej o nazwie "Agencja Handlowa 2A s.c." założonej w 1992r. Na obecny zakres działalności kancelarii Konsultant wpływ miały zdobywane doświadczenia zawodowe w zakresie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W ramach prowadzonych tematów wykonano m.in.:

 • zarząd komisaryczny wraz z przeprowadzeniem procesu      prywatyzacji,
 • likwidacje i procesy upadłości,
 • prowadzenie Rady Nadzorczej,
 • zarządzanie firmami,
 • kojarzenie przedsiębiorców,
 • wyszukiwanie inwestorów,
 • wyszukiwanie nieruchomości do określonych zadań.
 • Obecny zakres działalności koncentruje się głównie na poniższych zagadnieniach:

  I) Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania:

  A) Doradztwo i bezpośrednia pomoc dla podmiotów gospodarczych w zakresie:
  - kontaktów ze środkami masowego przekazu i "public relations",
  - doradztwa połączonego z zarządzaniem,
  - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  - zarządzenie nieruchomościami.

  II) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

  III) Aktualnie w bazie posiadam szereg nieruchomości gruntowych o różnym przeznaczeniu w planach przestrzennego zagospodarowania terenu, jak również obiekty produkcyjno-usługowe. Informacje o powyższych ofertach przedstawiam na indywidualne zapytania.

  Copyright © 2006 Konsultant